กิจกรรมเพื่อสังคม จากสินค้าโรงงานผลิตเสื้อโปโล - Derndai
26043
page-template-default,page,page-id-26043,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
 

Activity & CSR

About

กิจกรรมบริษัท ถูกแบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ๆด้วยกันคือ

1. กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่บริษัท เดินด้าย จำกัด ได้จัดทำขึ้นทุกปี อย่างน้องปีละ 1 ครั้ง เพื่อคืนกำไรให้กับสังคม โดยพยายามจัดทำกิจกรรมให้มีความหลากหลายเข้าถึงทุกกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ และจัดทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกลุ่มบุคคล

2. กิจกรรมสวัสดิการ เป็นกิจกรรมที่ตั้งใจมอบให้พนักงานของบริษัทฯทุกท่าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อทำงานอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท เดินด้าย จำกัด

3. กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งอาจอยู่นอกเหนือแผนงานของบริษัท หรือเรียกว่าเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ หรือเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้พิเศษที่ไม่อยู่ในเครือข่ายงานที่รับผิดชอบ การพาไปดูนิทรรศการต่างๆ