กิจกรรมบริษัท Archives - รับผลิตกระเป๋าผ้า สั่งทำกระเป๋าผ้า พร้อมโลโก้
223
archive,category,category-223,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

ทำบุญบริษัทประจำปี 2566

ชื่อกิจกรรม : ทำบุญบริษัทประจำปี 2566

ข้อมูลกิจกรรม : ทำบุญเลี้ยงพระเช้า ที่บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด โดยมีผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร จัดเตรียมสถานที่ ปิ่นโตถวายพระ และเครื่องไทยธรรมถวายพระตามลำดับ จากนั้นเจ้าภาพกรวดน้ำรับพร และได้นิมนต์พระสงฆ์มาปะพรมน้ำมนต์

วัตถุประสงค์ : เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเพิ่มขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง

ระยะเวลา : 1 วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 – 11.00 น.

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด 2 ซ.ประชาอุทิศ 9 ถ.ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด,บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด  จัดทำบุญประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีการประชุมอภิปรายรายละเอียดถึงการกำหนด วัน เวลา สถานที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องถวายสังฆทาน รายการภัตตาหารเช้า จากนั้นดำเนินการติดต่อกับทางวัดสารอด สำหรับนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และกำหนดรายละเอียดการทำบุญประจำปีในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยทำการยืมอุปกรณ์จำเป็นของวัด จัดเตรียมสถานที่ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 07.00 น.

 • ผู้บริหาร และพนักงานได้จัดเตรียมปิ่นโต และเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระ

เวลา 07.45 น.

 • ขับรถไปรับพระจากวัดสารอดมายังบริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด

เวลา 08.00 – 10.00 น.

 • ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
 • ประธานในพิธีจุดเทียนธูป เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
 • กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
 • กล่าวอาราธนาศีล ๕
 • สมาทานศีล ๕
 • กล่าวคำอาราธนาพระปริตร
 • กล่าวถวายสังฆทาน
 • ประเคนปิ่นโต
 • กรวดน้ำ รับพร
 • พระสงฆ์ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์

เวลา 10.00 น.

 • จัดเก็บของ จัดสถานที่สำหรับการทำงานในช่วงบ่าย

11.00 น.

 • ผู้บริหาร และพนักงานรับประทานอาหารร่วมกัน

Big Cleaning Day 2020

ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day 2020

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด และบริษัทฯในเครือ ต้องการให้พนักงานร่วมมือ ร่วมใจ และรวมพลังในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในโครงการ Big Cleaning Day ในส่วนพื้นที่ของทางบริษัทฯ โดยแบ่งแต่ละแผนกรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย นำทีมโดยผู้บริหารและหัวหน้าแต่ละแผนกเป็นแกนนำหลัก

 

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อสถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

 1. 2. เพื่อปลูกจิตสำนึก ทัศนคติ และความมีระเบียบวินัยมากขึ้น ของพนักงานทุกแผนก
 2. 3. เพื่อสร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรม
 3. 4. เพื่อให้กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
 4. 5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

เป้าหมาย :

 1. ทุกพื้นที่ของบริษัท ต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งานมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
 2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง
 3. พนักงานปฏิบัติงานด้วย ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

 

ระยะเวลา : วันพุธที่  22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:00 – 17:30 น.

 

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด

 

รายละเอียด :  บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด  บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด โครงการ Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับหลัก 5 ส ได้แก่

1.สะสาง คือ การแยกสิ่งของที่สำคัญและไม่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน

2.สะดวก คือ การจัดสิ่งของและเครื่องมือให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

3.สะอาด คือ รักษาความสะอาดของเครื่องมือเครื่องใช้ และซ่อมให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

4.สุขลักษณะ คือ การปฏิบัติ 3 ข้อข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำแค่ช่วงที่มีกิกรรม 5 ส

5.สร้างนิสัย คือ การฝึกนิสัยให้นำทั้ง 4 ข้อไปปฏิบัติได้จนติดเป็นนิสัยในระยะยาว

ซึ่งพนักงาน บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม  จำกัด และบริษัทฯในเครือ ได้ดำเนินจัดโครงการ Big cleaning day ดำเนินการทำความสะอาดทุกส่วนของพื้นที่ของบริษัทฯ เช่น บริเวณด้านหน้าออฟฟิศ บริเวณโต๊ะทำงานแต่ละแผนก ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องกราฟิก ห้องจัดเก็บสินค้าตัวอย่าง และบริเวณหน้าต่างและประตู เป็นต้น

ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

ชื่อกิจกรรม :  ทำบุญบริษัทประจำปี 2562

 

ข้อมูลกิจกรรม : ทำบุญเลี้ยงเพลพระภายในวัด โดยมีผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร จัดเตรียมสถานที่สำหรับอาหารจัดเลี้ยง และเครื่องไทยธรรมถวายพระตามลำดับ จากนั้นเจ้าภาพกรวดน้ำรับพร และได้นิมนต์พระสงฆ์มาปะพรมน้ำมนต์ที่บริษัทฯ

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง

 

ระยะเวลา :  1 วัน ในวันอาทิจย์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.

 

สถานที่ :  ณ วัดราษฎร์บูรณะ

377 ซอย ราษฎร์บูรณะ 21 แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด  บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท ไนน์ ไนล์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด จัดทำบุญประจำปี 2562 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางผู้บริหารและพนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีการประชุมอภิปรายรายละเอียดถึงการกำหนด วัน เวลา สถานที่ เครื่องถวายสังฆทาน รายการภัตตาหารเพล คัดเลือกร้านรับทำอาหาร และเลือกชนิดอาหารเพื่อจัดทำสำหรับแจกเป็นโรงทาน จากนั้นดำเนินการติดต่อกับทางวัดราษฎร์บูรณะ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป กำหนดรายละเอียดการทำบุญประจำปีในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

เวลา 09.00 น.

– ผู้บริหาร และพนักงานได้เดินทางถึงศาลากลางของ วัดราษฎร์บูรณะ

 

เวลา 10.00 – 11.00 น.

– ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

–  ประธานในพิธีจุดเทียนธูป เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

–  กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

– กล่าวอาราธนาศีล ๕

– สมาทานศีล ๕

– กล่าวคำอาราธนาพระปริตร

– กล่าวถวายสังฆทาน

– ประเคนภัตตาหาร

– เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ รับพรจากพระสงฆ์

 

เวลา 12.00 น.

– ผู้บริหาร และพนักงานรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

 

13.00 น.

– เสร็จจากกิจกรรมการทำบุญ และรับประทานอาหารร่วมกันที่วัดแล้ว ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ได้นิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป มาปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่บริษัท เพื่อเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากพนักงานในองค์กรจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Big Cleaning Day 2019

ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day 2019

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทฯในเครือ ต้องการให้พนักงานร่วมมือ ร่วมใจ และรวมพลังในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ในโครงการ Big Cleaning Day ในส่วนพื้นที่ของทางบริษัทฯ โดยแบ่งแต่ละแผนกรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย นำทีมโดยผู้บริหารและหัวหน้าแต่ละแผนกเป็นแกนนำหลัก

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปลุกจิตสำนึก ในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกแผนก

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม

3. เพื่อให้กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย : 1. ทุกพื้นที่ของบริษัท มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน

มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง

3. พนักงานปฏิบัติงานด้วย ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด

รายละเอียด :  บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด  บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท บริษัท ไนน์ ไนท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด โครงการ Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับหลัก 5 ส. ได้แก่

1.สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป

2. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และปลอดภัย

3. สะอาด คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน

4. สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป

5. สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

 

ซึ่งพนักงาน บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม และบริษัทฯในเครือ ได้ดำเนินจัดโครงการ Big cleaning day ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ของบริษัทฯ โดยทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าออฟฟิศ บริเวณโต๊ะทำงานแต่ละแผนก ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องกราฟิก ห้องจัดเก็บสินค้าตัวอย่าง และบริเวณหน้าต่างและประตู

Thank You 2018

ชื่อกิจกรรม : Thank You 2018

 

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทได้ทำการจัดส่งตัวแทนเพื่อเดินทางไปมอบของขวัญ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่ลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier) ของบริษัท แทนคำขอบคุณ  ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทฯ ของเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทในเครือ ในการให้บริการและได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญ แก่ลูกค้าของท่าน และขอขอบคุณซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ ในการผลิตสินค้าเป็นอย่างดี

 

ระยะเวลา : 4 วัน  ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 และ

วันที่ 3-4 มกราคม 2562

 

สถานที่ : บริษัทลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier)

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Thank you 2018 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier) ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และให้ความไว้วางใจกับทางเราเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมถือโอกาสนี้อวยพร และสวัสดีปีใหม่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ (Supplier) ในเดือนแห่งความสุข โดยมีพนักงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตเป็นตัวแทนเดินทางไปมอบของขวัญ และส่งของขวัญผ่านทางไปรษณีย์ อาทิเช่น กระเช้าของขวัญ หมอนอิง หมอนพับได้ ปากกาโลหะ ฯลฯ

Big Cleaning Day ปี 2561 ครั้งที่ 1

ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day ปี 2561 ครั้งที่ 1

 

ข้อมูลกิจกรรม : เนื่องบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทฯในเครือ มีนโยบายในการส่งเสริมสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้แก่พนักงาน จึงเกิดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยแบ่งหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละแผนก

 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกแผนก
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อให้กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. เพื่อสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ของพนักงานในองค์กร

 

เป้าหมาย : 1. ทุกพื้นที่ของบริษัท มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง
3. พนักงานปฏิบัติงานด้วย ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

 

ระยะเวลา : วันที่ เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 – 15:00 น.

 

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น จำกัด และบริษัท ไนน์ ไนท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับหลัก 5 ส. ได้แก่
1. สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
2. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และปลอดภัย
3. สะอาด คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
4. สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
5. สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

โดยพนักงานได้ร่วมกันคัดแยก จัดหมวดหมู่สิ่งของเครื่องใช้ และทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บตัวอย่างสินค้า และบริเวณโดยรอบออฟฟิศ ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามมากยิ่งขึ้น

Thank You 2017

ชื่อกิจกรรม : Thank You 2017

 

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทได้ทำการจัดส่งตัวแทนเพื่อเดินทางไปมอบของขวัญ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่ลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier) ของบริษัท แทนคำขอบคุณ  ที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจกับทางบริษัทฯ ของเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด ในการให้บริการและได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบของขวัญ แก่ลูกค้าของท่าน และขอขอบคุณซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ ในการผลิตสินค้าเป็นอย่างดี

 

ระยะเวลา : 4 วัน  ในวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2560 และ
วันที่ 4-5 มกราคม 2561

 

สถานที่ : บริษัทลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier)

 

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Thank you 2017 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า และซัพพลายเออร์ (Supplier) ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และให้ความไว้วางใจกับทางเราเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมถือโอกาสนี้อวยพร และสวัสดีปีใหม่ลูกค้าและซัพพลายเออร์ (Supplier) ในเดือนแห่งความสุข โดยมีพนักงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตเป็นตัวแทนเดินทางไปมอบของขวัญ และส่งของขวัญผ่านทางไปรษณีย์ อาทิเช่น กระเช้าของขวัญ หมอนอิง หมอนพับได้ ปากกาโลหะ ฯลฯ

Big Cleaning Day 2560

ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day 2560

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทฯในเครือ ต้องการให้พนักงานร่วมมือ ร่วมใจ และรวมพลังในการทำความสะอาดในโครงการ Big Cleaning Day ในส่วนของพื้นที่ของทางบริษัทฯ โดยแต่ละแผนกรับผิดชอบพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการนำทีมโดยผู้บริหารเป็นแกนนำหลัก

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปลุกจิตสำนึก ในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกแผนก

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม

3. เพื่อให้กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย : 1. ทุกพื้นที่ของบริษัท มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน

มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย

2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง

3. พนักงานปฏิบัติงานด้วย ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

ระยะเวลา วันที่ เสาร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น.

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด

รายละเอียด :  บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด  บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น จำกัด และบริษัท ไนน์ ไนท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด โครงการ Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับหลัก 5 ส. ได้แก่

1.สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป

2. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และปลอดภัย

3. สะอาด คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน

4. สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป

5. สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ซึ่งพนักงาน บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม และบริษัทฯในเครือ ได้ดำเนินจัดโครงการ Big cleaning day ดำเนินการเกี่ยวกับการทำความสะอาดเรียบร้อยพื้นที่บริษัทฯ โดยทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าออฟฟิต บริเวณโต๊ะทำงานแต่ละแผนก บริเวณห้องประชุม บริเวณห้องน้ำ บริเวณห้องครัว บริเวณห้องกราฟิก บริเวณห้องสต๊อก(สินค้าตัวอย่าง) และบริเวณหน้าต่างและประตู

เยี่ยมชมนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตร

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว

ข้อมูลกิจกรรม : นิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” จัดทำขึ้นโดยสถาบันปรัชญาตะวันออก (The Institute of Oriental Philosophy – IOP) โดยความร่วมมือกับสมาคมโซคาสากล (Soka Gakkai International) เพื่อเผยแพร่แนวคิดแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวตามที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรทางพุทธศาสนา โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 2007 และได้จัดแสดงมาแล้วกว่า 28 แห่ง ใน 14 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย มาเก๊า สเปน เนปาล บราซิล ศรีลังกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ เปรู

สถาบันปรัชญาตะวันออก ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรัชญาตะวันออกทั่วไป และแนวคิดปรัชญาทางพุทธศาสนา โดยดำเนินการวิจัยแบบสหวิทยาการและบูรณาการ ภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันปรัชญาตะวันออก คือ การวิจัยสัทธรรมปุณฑริกสูตร และการตีพิมพ์ต้นฉบับอันล้ำค่าของสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่เก็บรักษาอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกโดยความร่วมมือกับสมาคมโซคาสากล องค์กรพุทธศาสนาที่มีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคน ใน 192 ประเทศและเขตการปกครอง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

เพื่อศึกษาปรัชญามนุษย์นิยมแห่งการเคารพชีวิตมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร

เพื่อศึกษามรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ อันประกอบไปด้วย ศิลปะและวัฒนธรรมอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก

ระยะเวลา : วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานที่  : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 102/27 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทร. 0-2962-5777

รายละเอียด สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ก่อตั้งในประเทศไทยมาแล้ว 56 ปี โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่ายหนึ่งของสมาคมโซคาสากล ซึ่งมี ดร.ไดซาขุ อิเคดะ เป็นประธาน ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ผ่านการสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนทุกคนาท

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเล็งเห็นว่านิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายประเทศทั่วโลก และเป็นนิทรรศการที่เผยแพร่แนวคิดการเคารพในศักยภาพของชีวิตมนุษย์แต่ละคน ๆ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวและสันติภาพได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จิตรกรรมและศิลปะต่าง ๆ บนเส้นทางสายไหม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจึงได้ร่วมกับสถาบันปรัชญาตะวันออก นำนิทรรศการนี้มาจัดในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเป็นผู้จัดร่วม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะพนักงานบริษัทฯประจำปี ครั้งที่ 2

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมพัฒนาทักษะพนักงานบริษัทฯประจำปี ครั้งที่ 2

ข้อมูลกิจกรรม : เนื่องจากทางบริษัทต้องการให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัดทุกคน มีความเข้าใจตัวสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้ามายิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ขึ้น อีกทั้งหากลูกค้ามีการสอบถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมพนักงานสามารถอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการผลิตให้ลูกค้าได้เข้าใจง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต สามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีโอกาสเห็นระบบการทำงานของซัพพลายเออร์ (Supplier) มากยิ่งขึ้น

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับซัพพลายเออร์ (Supplier) ทุกท่าน

ระยะเวลา : วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 น.- 17:30 น.

สถานที่ : โรงงานผลิตกระเป๋า โรงงานผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล โรงงานผลิตหมวก และซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่คอยสนับสนุนงานกับทางบริษัทฯ

รายละเอียด : ทางบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และในบริษัทในเครือ โดยได้ความอนุเคราะห์จากทางผู้บริหาร ได้นำพนักงานเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในกลุ่มสินค้าของพรีเมี่ยม เพื่อต้องการให้พนักงานเข้าใจและเข้าถึงตัวสินค้าอย่างถ่องแท้ และเพื่อให้พนักงานสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างถูกต้องหากลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้า โดยโรงงานที่เราเดินทางเข้าไปศึกษาดูงานนั้นได้แก่ โรงงานผลิตกระเป๋า โรงงานผลิตเสื้อยืด เสื้อโปโล โรงงานตัดผ้า โรงงานผลิตหมวก และซัพพลายเออร์กลุ่มงานสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มงานสกรีนผ้าและงานเลเซอร์สิ่งของ ทั้งนี้ก็เพื่อให้สถานประกอบการกับซัพพลายเออร์(Supplier)             มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560