รวบรวมยาเหลือใช้ เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับโรงพยาบาลอุ้มผาง
31746
post-template-default,single,single-post,postid-31746,single-format-gallery,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Giving’s Day Special ครั้งที่ 8

ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day Special ครั้งที่ 8

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรวบรวมยาเหลือใช้เพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาโรคกับทางโรงพยาบาลอยู่ตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกับโรงพยาบาลอุ้มผาง

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชนบทถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น

สถานที่ : โรงพยาบาลอุ้มผาง เลขที่ 159 ถนนสุขุมวัฒนะ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

ระยะเวลา : ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 – วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีการดำเนินการส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยมส์ ลินเนจ บูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด, บริษัท เอซร่า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไนน์ไนล์  อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด